Lisätietoa voit hakea näistä linkeistä

Asumisterveysasetus (STM 545/2015): https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150545

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje: https://www.valvira.fi/-/asumisterveysasetuksen-soveltamisoh-1

Kosteus- ja Hometalkoot: www.hometalkoot.fi
Sisäilmayhdistys: www.sisailmayhdistys.fi
Asumisterveysliitto: www.asumisterveysliitto.fi

Suomen homekoirayrittäjät Ry: www.homekoirat.info
Suomen Homekoirayhdistys Ry: www.suomenhomekoirayhdistys.fi

Eurofins Expert Services Oy:n myöntämät sertifikaatit ja tuotehyväksynnät: http://www.eurofins.fi

Rakennus, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet: http://fise.fi/

Homeklinikka: http://homeklinikka.fi/

Tykkää meistä facebookissa